Как да ползваме данни, за да взимаме правилни решения?

Локации около Земята

1. Използвайте само необходимите данни

Преди да решите какви данни са Ви необходими се върнете назад до фундаменталния въпрос: Можете ли да превърнете тези данни в полезна информация или знание, които да Ви помогнат да вземете решения, за да подобрите услугите и същевременно да намалите разходите? Когато си отговорите на този въпрос, ще бъдете в по-добра позиция да установите какви данни трябва да следите и как да ги използвате като информация на база на която да взимате добри решения.

2. Залагайте на точни данни

Разбира се, преди всичко имате нужда от качествени данни. Уверете се, че използвате система, която Ви предоставя адекватни и точни данни, но имайте предвид, че не винаги ви е необходима твърде детаилна информация, за да вземете добро решение без да се претоварвате с подробности.

3. Превърнете данните в информация

Полезната информация се получава, когато вземем данните, анализираме ги и ги съпоставим спрямо същите данни в различен ден или за различен автомобил. При разработването на iTrack основен приоритет бе да предложим на клиентите си ключова информация, а не купчина „сухи“ данни.

Например, ние изобразяваме точното количоство изразходено гориво в литри за всеки един ден от поставянето на устройството в автомобила/камиона или машината, което, за разлика от изобразяването на нивото на гориво при другите системи, Ви дава полезна информация и Ви помага да установите наличието на злоупотреби с гориво бързо, лесно и най-вече безгрешно.

CAN BUS данни, гориво и др.