Следене на автомобили с GPS системи – леки и лекотоварни

Следене на автомобили и бусове с GPS системи

Контрол на автопарка с GPS системи
GPS системите за следене на автомобили са Вашият ориентир за това, което се случва с Вашите работни ресурси. Вие получавате широк набор от справки и статистики, с които имате възможност да следите за оптималното функциониране на процесите във фирмата Ви по отношение на транспорта. Използвайки GPS системи, Вие спестявате време и средства като проследявате в реално време действията на Вашите служители, превозните средства и маршрутите, по които те оперират, както и колко точно гориво е използвано за всяка една операция. С GPS системата iTrack Вие ще увеличите ефективността на дейността Ви, ще заловите и предотвратите повторните злоупотреби с гориво и работно време и ще използвате оптимално потенциала на фирмените си ресурси.

Спестявате гориво
Само чрез оптимизиране на маршрутите, можете да спестите минимум 5км дневно от всеки автомобил, което при разход от 10л/100км са почти 30лв месечно. Спестени всеки месец, от всеки автомобил!
Калкулатор за спестявания

CAN bus данни
GPS системата на iTrack поддържа следенето на данни от бордовия компютър дори на леки и лекотоварни автомобили, което означава, че винаги имате достъп до точно изгореното количество гориво, нивото на гориво, времето на шофиране извън икономичните обороти и много други важни за икономията и амортизацията на автомобила параметри.
Какво представлява CAN BUS?

Основни предимства на iTrack при следене на автомобили:

  • Откривате и предотвратявате повторни кражби на гориво
  • Виждате всяко използване на превозните средства извън работно време. Засичате злоупотребите с фирмени ресурси.
  • Намалявате изминатите километри и разходите
  • Значително подобрявате организацията на транспорта и логистиката
  • Разполагате със справки за времето на движение, пробега, точния маршрут, точно изразходеното гориво и др.
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Намалявате значително необходимостта и разходите за комуникация с водачите с GPS системи
  • Гарантирате спазването на фирмените правила, дисциплината и отговорността на Вашите служители
  • Следите резултатите на водачите, отработеното време и виждате поименни злоупотреби