iTrack контрол на гориво

Контрол на гориво

При създаването на iTrack, основен приоритет беше идеята да премахмем възможността за злоупотреби със гориво и работно време, тъй като установихме, че това е честосрещан проблем във фирми, работещи в сектори като: спедиторска дейност, транспорт и логистика, земеделие, строителство, дистрибуция и всякакви други дейности, в която е ангажирана употребата на превозни средства. С iTrack, Вие получавате постоянна информация за наличното и точно изразходеното количество гориво от всяко Ваше превозно средство или машина, както в реално време, така и за изминал период. Предлагаме два варианта за следене на гориво:

iTrack контрол на гориво

Следене на гориво от компютъра на автомобила (вариант 1)

Препоръчано от нашите клиенти!
При този метод, инсталираното GPS устройство се свързва към компютъра на проследяваното МПС посредством безконтактна технология, която гарантира за стриктното спазване на гаранционните условия на Вашето МПС и изключително точното измерване на изразходваното гориво от двигателя.

Предимства
  • Лесна и бърза инсталация – свързването се извършва само за няколко минути и всички данни от бордовия компютър на МПС са достъпни по всяко време в системата на iTrack.
  • Висока точност на отчитане, възможност за бързо и лесно калиброване на данните дори при наличието на отклонения в борд. компютър на автомобила.
  • Засичате не само нивото на горивото, но и точно изгореното количество гориво за всеки един ден в литри. Освен това засичате и редица други показатели, като обороти на работа на двигателя, температура на охлаждащата течност, натоварване на осите на окачването и др. Възможни са индивидуални доклади по всеки един от тези показатели.
  • Високата точност гарантира лесно и безпроблемно залавяне на злоупотреби, дори и в малки размери.
Недостатъци
  • Технологията е достъпна само за леки автомобили произведени след 2004г и тежкотоварни автомобили произведени след 2002г, но списъка с поддържани автомобили и машини на iTrack надвишава 400 модела от всички водещи марки на пазара
  • По-висока цена на оборудването спрямо базовото проследяване, но за сметка на това, цената е оправдана от по-високата възвръщаемост
iTrack контрол на гориво

Връзка към фабричния нивомер на автомобила (вариант 2)


При този вариант ние свързваме проследяващото устройство към фабричния нивомер за горивото на автомобила. Отчита се само моментното състояние на нивото на гориво в автомобила, като точността изцяло зависи от фабричния нивомер на МПС.

Предимства
  • Не се изисква допълнително оборудване при свързването – без допълнителни разходи.
Недостатъци
  • Отчитането на нивото на гориво е сравнително неточно. Кражби на гориво, по-малки от 5% от целия капацитет на резервоара се отчитат много трудно.
  • Въпреки по-големия кръг от МПС, в които такъв вид свързване е възможно, не се гарантира неговата приложимост във всяко МПС.