Следене на камиони / логистични компании

Нов камион

CAN bus данни
iTrack GPS следене работи с данните от бордовия компютър на тежко и лекотоварни автомобили, което означава, че винаги имате достъп до точно изгореното количество гориво с възможност за допълнителна калибровка, нивото на гориво, времето на шофиране извън икономичните обороти, употребата на темпомат и стандартни спирачки и много други важни за икономията и амортизацията на камиона параметри.

Намалявате разходите на гориво
Обикновено разходите за гориво се повишават при злоупотреби, неравномерна скорост, ненужни спирания, лоша дисциплина на водачите и други важни фактори. Системата ви позволява да ограничите и следите скоростта на движение, територията и маршрута, работните обороти на двигателя, процента на използване на темпомат и спирачки и други, както в реално време, така и за изминал период. Отчетите за изразходвано гориво и симулациите за изминат маршрут също така ви показват къде и при какви условия превозното средство е изхабило най-много гориво или на кое място шофьорът се е забавил, превишил е скоростта или е напуснал маршрута.

Прочетете повече за контрола на гориво
Оптимизиране на стила на шофиране
Оптимизирането на стила на шофиране става посредством EcoDrive модула, който ви дава подробна информация как е управлявана вашата машина и какво трябва да се подобри за да бъдат понижени разходите. Функцията EcoDrive е иновативна, защото следи много точно работата и параметрите на двигателя и как шофьора управлява превозното средство. EcoDrive съветва Вас и вашите водачи, в реално време, как да използват правилно ресурсите на двигателя и спирачната система, така че да намалите разхода на гориво. EcoDrive Ви позволява да задавате собствени норми за разход на гориво, обороти на двигателя, използване на спирачки и други фактори, като в последствие Ви известява, ако водачите ги превишат.

Основни предимства на следенето на камиони:

  • Премахване на кражбите на гориво чрез ефективното им залавяне
  • Откриване на превозни средства, които се използват извън работно време. Засичане на злоупотреби с фирмени ресурси.
  • Намаляване на изминатите километри
  • Подобряване координацията на транспорта и логистиката
  • Комплексна справка за времето на движение, изминатия пробег, точния маршрут и точно изразходеното гориво
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Драстично намаляване на разходите за комуникация
  • Спазване на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
  • Лесно следене на водачите, отработеното време и поименни злоупотреби