Осъзнаваме, че прекъсванията в услугата за GPS проследяване нарушават вашия работен процес и намаляват продуктивността. Вдигаме най-високо летвата за време за достъпност до услугата, защото вярваме, че Вие трябва да разчитате на iTrack и да ръководите бизнеса си без тревоги.

Основни принципи

  • Ние гарантираме 99.99% време за достъпност на услугата на годишна база
  • Нашето споразумение за ниво на услугата (SLA) е лесно за разбиране и прозрачно – базира се на информацията, която е достъпна на status.itrack.bg
  • Ако нарушим обещанието си за 99.99% време за достъпност на услугата ще Ви приспаднем 10 пъти цената, която сте заплатили за времето, в което iTrack не е бил достъпен

Подробности

Споразумениета за ниво на услугата (SLA) обикновено се базират на трудна за разбиране терминология. Искаме да се възползваме от възможността да Ви обясним нашето Споразумение с по-прости думи.

Време на недостъпност

Времето на недостъпност се базира на два основни фактора: 1) минутите, през които iTrack не е достъпен; 2) процента от клиенти, за които iTrack е бил недостъпен

Ние използваме софтуер за мониторинг на сървърите на iTrack и така разбираме точно кога се е появил технически проблем, колко време е продължил и кое звено е в основата му – бази данни, уеб сървъри, мобилно приложение или др. В края на всяка година всички(евентуални) възникнали периоди на недостъпност до услугата се сумират и така се сформира годишното време на недостъпност.

Бележка: Пресмятането на времето на недостъпност е сложен процес и по тази причина ние целим да се придържаме към прости и прозрачни условия свързвайки Споразумението към крайния резултат за годишно време на недостъпност. Времето на недостъпност до услугата не засяга всички клиенти по едно и също време. iTrack може да изпитва технически проблем, но Вие можете изобщо да не бъдете засегнати, тъй като не сте зависим от конкретния компонент или хардуер.

Примерни сценарии, които не се броят към времето за недостъпност на услугата:

– Забавяне, но успешно достъпване или обработване на заявки
– Проблеми с външни софтуери, които сте интегрирали с iTrack API
– Проблеми с компоненти и услуги, които са извън нашите системи и/или контрол
– Срив в DNS сървъри и други проблеми със свързаността по трасето между Вашият компютър/устройство и нашите сървъри
– При прекъснат достъп поради неплащане или нарушение на някои от клаузите в договора
– Предварително планирана техническа профилактика

Прозрачност при планирани технически профилактики

Понякога се налага да извършваме техническа профилактика, за да можем да гарантираме, че iTrack ще оправдава напълно вашите очаквания. Информация за предварително планирана техническа профилактика можете да получите на status.itrack.bg. Общото време на техническата профилактика обикновено не превишава 10 часа на база на календарна година(365 дни).

В случай, че нарушим Споразумението за ниво на услугата (SLA)…

В случай, че нарушим нашето обещание за 99.99% време за достъпност на услугата ще приспаднем сумата, която сте заплатили за използването на услугата за времето, в което iTrack е бил недостъпен в 10 пъти по-голям размер.