Какво е GPS проследяване

iTrack е система за GPS проследяване, която помага на Вашия бизнес, като Ви осигурява непрекъсната отчетност за случващото се с превозните средства. С iTrack получавате възможност за лесно дистанционно наблюдение на текущото местоположение и състояние, изминалите маршрути, количеството изразходено гориво, наличното в резервоара гориво на вашите автомобили.

По-интелигентен бизнес

Системата за GPS проследяване Ви предоставя широк набор от доклади и статистики, с които ще имате възможност да следите за правилното функциониране на процесите във Вашата фирма. Въвеждайки iTrack като система за GPS проследяване, Вие спестявате време и средства проследявайки в реално време Вашите превозни средства и маршрутите, по които те оперират, както и точно изразходеното количество гориво за всеки курс или за избран от Вас период. По този начин Вие ще премахнете злоупотребите с гориво и работно време и ще използвате в пълна степен потенциала на фирмените си ресурси.

Видео презентация

Кликнете на картината, за да стартирате презентацията

Какво е GPS проследяване

Защо да избера iTrack?

iTrack е много повече от стандартно проследяващо и контролиращо устройство. iTrack е цялостна система за управление на вашия транспорт, която улеснява взимането на важни стратегически и бизнес решения. Ключово преимущество на iTrack е именно насочеността към контролиране на разходите по транспорта и горивото. Това е от основно значение за Вашия бизнес и Ви помага при планирането на бюджета и правилното му усвояване. В резултат на информацията, която получавате от нашите справки, отчети и анализи, Вие добивате ясна представа за начина, по който се образуват Вашите разходи и възникналите злоупотреби на вашите водачи. Това е първата и най-важна стъпка към тяхното понижение. С iTrack, Вие оптимизирате работата на превозните средства, следите изразходването на гориво и времето за придвижване. Всичко това постигате чрез лесен и удобен, отдалечен достъп. Това предимство прави нашите продукти подходящи за всеки бизнес и всяка дейност, особено в сферата на транспортните услуги.

Част от избралите iTrack

Лого на Овергаз
Лого на Хайнекен
Лого на Takeaway
Лого на Medochemie
Лого на Еконт
Лого на Севан (Sevan)
Лого на Костал (Kostal)
Лого на УниПек
Лого на Методия
Лого на Министерство на правосъдието
Лого на Грейнстор
Лого на Фьорх (Foerch)

Ключови ползи от iTrack GPS проследяване

  • Премахване на кражбите на гориво чрез ефективното им залавяне
  • Откриване на превозни средства, които се използват извън работно време. Засичане на злоупотреби с фирмени ресурси.
  • Намаляване на изминатите километри
  • Подобряване координацията на транспорта и логистиката
  • Комплексна справка за времето на движение, изминатия пробег, точния маршрут и точно изразходеното гориво
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Драстично намаляване на разходите за комуникация
  • Спазване на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
  • Лесно следене на водачите, отработеното време и поименни злоупотреби

Нашите клиенти могат да стартират автоматична интеграция с:

Лого на Тимоком
Лого на Транс.еу
Лого на HU-GO
Лого на LKW Walter
Лого на Амазон
Лого на Project44
както и с CEVA Logistics (GEFCO), DRIP-LOG, Eurotracs, Zeron Transport, Linkway.pl, и с всеки друг софтуер посредством нашият API, достъпен за всички клиенти.

Част от системата за GPS проследяване

Преглед на текущите данни за автомобилите

Табло – Общо състояние

Справка за движението и други данни на автомобила

Обща справка

Справка CAN разход на гориво

EcoDrive – CAN bus справка

Пътни листи с шапка

Пътни листи

"Внедряването на iTrack за нашия флот от тежкотоварни камиони допринася активно за намаляването на разходите за гориво и предотвратяването на кражби. Наблюдаваме, че услугата става все по-богата на опции, което е показателно за иновативния подход на екипа."

− Армен Акопян / Севан ООД

"iTrack оправда напълно очакванията ни по отношение на ценови критерии, стабилност на устройствата и неприкосновена достъпност до системата. Оказаха ни съдействие за интеграция с нашия софтуер."

− Светлин Милев / Нетуоркс-България ЕООД

"Използвайки системата нa iTrack ние понижихме разходите си по транспорта чрез оптимизиране и комбиниране на маршрутите на нашите автомобили с над 20%"

− Т. Тодоров / Стилпласт 2000 ООД