Направихме някои промени по нашата Политика за поверителност, за да ви дадем повече власт върху личната ви информация и да подкрепим новите европейски закони за защита на лични данни, в частност Регламент (ЕС) 2016/679 наричан още GDPR.Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 24ти Май 2018г.

Съдържание:
 1. Определения
 2. Каква информация събираме?
 3. От кого събираме информация?
 4. Кой може да получи вашата информация?
 5. Сигурност и срок за съхранение на данни
 6. Трансфер на данни в чужди държави
 7. Услуги от трети страни
 8. Бисквитки (Cookies)
 9. Правото да бъдете забравени
 10. Обновяване на настоящата Политика и връзка с нас

1. Определения

„Обработващ“, „Ние“Е Айтрак България ООД, с ЕИК 201525241, адрес на управление в гр. София, ул. Иван Сусанин 70 и МОЛ Велислав Тодоров.
„Администратор“, „Вие“Вие, като представляващ юридическо или физическо лице, което е посетител на този уебсайт, потенциален или настоящ клиент на Айтрак България ООД.
“Страни”се наричат за кратко заедно Обработващият и Администраторът.
„GDPR“Регламент (ЕС) 2016/679 с намерение да модернизира и уеднакви правилата за защита на личните данни на лица в ЕС. Заменя предходната директива (95/46/EC) от 1995. Освен ако не е посочено изрично, всички препратки към GDPR трябва да се тълкуват като препратка към местната интерпретация на (ЕС) 2016/679 / GDPR, ако такава съществува.
„Лични данни“означава лични данни по дефиницията на GDPR, които Обработващия обработва от името на Администратора във връзка с услугите, които му предоставя.

2. Каква информация събираме?

Целта за събирането, редакцията, обработването и използването на Личните данни от наша страна е да предоставим услуги, към които Администраторът има интерес и/или за които имаме подписан договор с Администратора.

Ние обработваме Лични данни от името на Администратора. Ние нямаме право да използваме Личните данни за никакви други цели освен описаните в настоящето споразумение или договорите между нас и Администратора.

 • Име, презиме, фамилия, име на фирма, позиция, email адрес, телефонен номер, личен и/или служебен адрес
 • Данни за достъп
 • Телекомуникационни данни (например връзка, локация, данни за използване и трафик)
 • Данни за отношението с клиент (срок на договор, продуктови интереси, мниение)
 • История за клиента, обобщена кореспонденция, фактури и данни за извършени плащания
 • История на влизания, IP адреси и информация за използвани браузъри и устройства
 • Прецизна локация (GPS позиция) ведно с точна дата и час, скорост, надморска височина и посока на движение (*)
 • Регистрационен номер и номер на шаси на автомобили и/или машини (*)
 • Диагностични данни за автомобилите, GPS устройствата и/или услугата (*)
 • Данни за употреба на автомобили и/или машини като например: точен маршрут; изминато разстояние; време на шофиране; дата, час и продължителност на спирания; скорост на движение; надморска височина; статус на запалване; количество използвано гориво; ниво на гориво в резервоарите; температура в товарен отсег; обороти на двигателя; натоварване на двигателя; температура на охладителна течност; външна температура; маневри с рязко спиране/завиване/ускорение; дължина и продължителност на пътуване; напрежение на акумулатора; данни за пътни произшествия. (*)

(*) – Тези данни се събират само в случай, че Администраторът е или е бил клиент на Айтрак България ООД. Не се събират от посетители на този уебсайт.

Част от информацията описана по-горе разкрива вашата самоличност или е директно свързана с вашата самоличност като например вашите имена, телефон или email адрес. Част от информацията не разкрива вашата самоличност или не е пряко свързана с Вас, като например информация за вашия браузър или устройство. Ако някога комбинираме неразкриваща самоличността информация с такава, която разкрива самоличността ще считаме комбинацията за такава, която разкрива самоличност и ще я защитаваме съответно.

Нашите услуги не са предвидени да се ползват от лица на възраст под 16 години и ние никога не бихме събирали Лични данни от тях съзнателно.

3. От кого събираме информация?

Лични данни могат да бъдат събирани, обработвани и използвани от наша страна от следните субекти на данни според това споразумение:

 • Администраторът, в случай, че е физическо лице
 • Представляващо Администратора лице
 • Служители на Администратора
 • Клиенти и доставчици на Администратора
 • Заинтересовани страни според Администратора

4. Кой може да получи вашата информация?

а. Нашите бизнес партньори и доставчици на услуги

 • Можем да споделяме информация за Вас с нашите нашите доставчици на услуги, подизпълнители и бизнес партньори (наричани за кратко „партньори“), които да обработват вашата информация от наше име. Имаме договорени отношения с нашите партньори, които им забраняват да споделят вашата информация с трети страни, както и да я използват за каквито и да е други цели.
 • Партньорите, които използваме, и с които споделяме част от данните за нашите потребители и клиенти, с цел анализ, предлагане и таксуване свързано с услугите, които предлагаме са

  Поради естеството на споделяне на информация между Айтрак България ООД и партньорите, които използваме, Вие трябва да прегледате политиките и условията за поверителност на тези партньори, които могат да включват практики, които са различни от описаните в настоящата Политика за поверителност.

б. Правни и административни задължения

Можем да използваме и/или споделяме вашите Лични данни ако сме задължени по закон за:

 • Предотвратяване на измами: Можем да използваме и/или споделяме информацията, която събираме от и за нашите клиенти ако вярваме, че това е необходимо за разследване или предпазване от предполагаема незаконна или измамна дейност или да защитим сигурността, поверителността, правата или собствеността на нас, на нашите клиенти или на други хора.
 • За целите на правоприлагането: Ако изпълнителна власт, правоприлагащ орган, съдилище и/или регулаторен орган законово ни поиска данни, можем да бъдем принудени да разкрием информация за наши потребители и/или клиенти. Възможно е също да използваме и/или разкрием информация свързана с Вас, за да да се защитим интересите си в случай на правни искове.

5. Сигурност и срок за съхранение на данни

Ние предприемаме много мерки за защита на вашата лична информация. Ако подозирате, че някой друг използва вашият достъп до iTrack моля да ни известите с email до [email protected]

Стремим се да използваме разумни организационни, технически и административни мерки, за да защитим вашите Лични данни в нашата организация от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп или разкриване, промяна и / или унищожаване.

Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с нас вече не е защитено (например, ако смятате, че сигурността на който и да е акаунт, който сте имали при нас, е била компрометирана), незабавно уведомете нашия служител по защита на данните по email на [email protected]

Ние ще съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено, за целите, за които тя е получена. Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване, включват продължителността на текущото ни взаимоотношение и предоставяне на нашите услуги на Вас, нашите правни задължения или правно положение (например по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).

6. Трансфер на данни между държави

Съхранението, обработката и използването на Лични данни се извършва в държава член на Европейския съюз. Всеки трансфер на данни към държава извън ЕС изисква предварително одобрение от страна на Администратора.

7. Услуги от трети страни

Ние не носим отговорност за практиките за защита и поверителност на Личните данни от трети страни, свързани с нашата платформа. Тази Политика за поверителност не адресира неприкосновеността на лични данни, опазване на информацията или други практики на трети страни, включително трети страни, които оперират всеки сайт и/или услуга, към която се свързват услугите ни. Публикуването на връзки към сайтове на трети страни в нашите услуги не означава, че подкрепяме и/или гарантираме сигурността на свързания сайт или услуга.

8. Бисквитки (Cookies)

Ние и услугите от трети страни, които използваме поставяме бисквитки(cookies) във Вашите браузъри , за да можем да:

 • да проследяваме и анализираме поведението на посетителите, както и потенциалните и настоящи клиенти
 • да калкулираме посещаемостта на сайта и услугите ни и да открояваме потребителите, които посещават нашите уебсайтове повече от един път
 • да Ви идентифицираме като клиент и да Ви оторизираме при повторно влизане
 • да запомним Вашите предпочитания и настройки
 • да запомним, че сте попълнили наше запитване, анкета или въпросник

Ако не желаете да приемате бисквитки(cookies) от нас, можете да изтриете бисквитките, които сме записвали досега, както и да изключите приема на бисквитки от нас или от услугите от трети страни, които използваме от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че изключването на бисквитките може да повлияе отрицателно на функционалността на сайтовете и/или услугите, които Ви предоставяме.

9. Правото да бъдете забравени

Вие имате право да поискате от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

Ние не сме длъжни да изтрием Вашите лични данни, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си да бъдете забравени, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до email [email protected], след което да удостоверите самоличността си пред наш служител.

Не изтриваме данните, които имаме законово задължение да съхраняваме, включително за защита по повод отправени срещу Нас съдебни претенции или доказване на нашите права.

10. Обновяване на настоящата Политика и връзка с нас

Правилата в настоящата Политика за поверителност могат да се обновяват и изменят с течение на времето. Всички промени влизат в сила когато публикуваме обновената Политика за поверителност на тази страница.

Запазваме правото си да нанасяме промени към настоящата Политика за поверителност. Моля периодично проверявайте за промени. Ще разберете, че има нанесени промени когато датата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност е променена. Ако iTrack реши, че ще използва или разкрива информация, която идентифицира самоличността ви по начин, който е съществено различен от декларираните в настоящата Политика за поверителност в момента на събирането на същата информация, ще ви предоставим възможност за избор за разкриването на тази информация, който може да включва механизъм за отказ.

Добре дошли са въпроси, предложения и обратна връзка относно настоящата Политика за поверителност. Не се колебайте да ни потърсите на следния адрес:

Айтрак България ООД
бул. Черни Връх 47А, етаж 5
П.К.1407, гр. София
България

В допълнение, можете да се свържете с отговорно лице за защита на лични данни на [email protected].

Моля не включвайте във вашата email комуникация пароли, номера на банкови карти или друга чувствителна информация.

Компетентният орган за защита на лични данни във вашата държава можете да откриете на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm .