Твърдението, че GPS проследяването е разход е МИТ!

Спестяване

Голяма част от собствениците на бизнеси и мениджърите на техните автопаркове смятат, че инвестицията в система за GPS проследяване е разход. Ако системата се използва по предназначение, това твърдение не може да бъде по-далеч от истината. Нагласата, че внедряването на система за проследяване е ненужен разход всъщност може само да навреди на бизнеса от финансова и организационна гледна точка.

Системата за GPS проследване всъщност е инвестиция с един от най-високите проценти на възвръщаемост, що се касае до транспорта. В зависимост от размера на автопарка, стотици, дори хиляди левове могат да бъдат спестени всеки месец благодарение на по-добра организация на операциите и превенцията на злоупотреби и кражби.

Над 100% месечна вързвръщаемост на инвестицията може да бъде постигната само от внасянето на малки корекции в работата на автомобилния флот като: оптимизация на маршрутите, намаляване на ненужното време на работа на двигателя на място, налагането на ограничение на скоростта и увеличаването на броя отхвърлени задачи през работния ден.

Пример

Да си представим, че сте фирма с 10 буса, които постигат среден разход от 15л/100км и спестявате само 5км на ден чрез избирането на по-добри маршрути посредством системата за GPS проследяване.

1. Намалена амортизация на автомобила

Спестявате 50 км на ден (10 буса по 5км) или 1100км на месец(22 работни дни x 50км дневно). Това се равнява на 330лв ако приемем, че средно разходите за закупуване и поддръжка на превозното средство възлизат на 0.30лв на километър.

2. Намалено дневно разстояние

Вие спестявате по минимум 0,75 литра гориво от бус всеки ден или 18.75лв (10 буса x (5км x 15л/100км) на ден x 2,50лв за литър). Това се развнява на 412лв месечно (18,75лв x 22 работни дни) спестени от намаляване на изминатите километри.

3. Намаляване на излишното време на работа на двигателя на място

Намаляването на излишното време на работа на двигателя на място с 15 минути на ден за всеки автомобил се равнява на 55 часа по-малко работа на двигателите на автомобилите Ви всеки месец или 44л гориво при среден разход от 0.8л/час. Тук успяваме да спестим още 110лв месечно (44л x 2,50лв за литър).

В крайна сметка…

Ако Вие сте клиент с 2-годишен договор към iTrack, вие трябва да плащате 135лв месечна такса за всичките Ви автомобили, а първоначалната инвестиция за закупуване и инсталация на всички устройства възлиза на около 57лв месечно (10бр устройства x 139лв / 24 месеца), общо 192лв, но от изчисленията по-горе получаваме, че спестяваме минимум по 852лв месечно, което се равнява на 660лв спестени всеки месец!

Реинвестирани средства

23%

Обратно във вашият джоб

77%

В примера по-горе използвахме средно статистически данни, за да ви покажем как малките промени, които ще внесете посредством използването на система за проследяване, могат да доведат до големи спестявания и страхотен процент възвръщаемост на инвестицията. Дори не включихме всички фактори, които Ви носят по-големи печалби. Такива са:

  • Превенция на кражбите на гориво
  • Намаляване на инцидентите посредством контрол на скоростта и начина на шофиране
  • По-точно и автоматизирано пресмятане на разходите
  • По-голямо доверие на клиентите заради по-качествено обслужване
  • Отстъпки при застраховките заради наличитео на GPS устройства за проследяване
  • Връщане на откраднати автомобили

Митът, че GPS проследяването e разход е РАЗБИТ!