5 съвета как да познаете добрия спедитор

Как да изберем добър спедитор

Спедиторът е наричан архитект на транспорта. Той избира най-подходящия вид транспорт и превозвач за всеки товар и комбинира различни видове транспорт, осигурявайки доставка от врата до врата. Често, спедиторът организира претоварване и складиране на стоките, превозва групажни пратки, издава документи, служещи за митнически и банкови цели.
Спедиторът изпълнява различни дейности: уговаря и осъществява срещи с клиенти; преглежда наличните документи по сделките; сключва договори; преговаря с представители на фирми, организации и институции и информира клиентите за местоположенито на техните пратки.

Ако желаете Вашите стоки да пристигнат до крайната точка невредими, навреме и срещу добра цена – тогава се нуждаете от спедитор. Ето няколко причини, поради които спедиторът би бил най-добрият избор на логистичен партньор:

1. Транспортирането на стоки изисква както планиране, така и организараност от страна на изпращач и получател. Спедиторската компания би Ви спестила време, пари и усилия хвърлени в документална обработка, намиране на точния тип транспорт и проследяването на пратката.

2. Добрият спедитор не работи „на парче“, вместо това е длъжен да осигури най-добрата транспортна възможност. Независимо дали по море, въздух или чрез автомобилен транспорт, спедиторът би следвало да проследи цялостния логистичен процес от склада на фирмата изпращач през транзитните пунктове до крайния получател.

3. Опитен спедитор, би Ви приобщил в своя широк кръг от контакти. Много често добрата цена на транспорта е осигурена благодарение на добре развитите партньорски взаимоотношения с други международни спедиторски компании. Сигурността, регулярността и „прокараните пътеки“ в транспортния бранш са преимущество за всеки тип бизнес.

4. Надеждната спедиторска компания винаги има готов „план Б“. При транспорта на индустриално оборудване или тежки товари, понякога възниква нуждата от складиране. Възможно е получателят да не разполага с място за безопасно и надлежно съхранение на стоките и тогава идва ролята на предвидливия професионалист. Подсигуряването на складово пространство спестява неустойките по денгуби и дните прекарани в нервно очакване.

5. Ниски цени на всяка цена?! Спедиторска фирма с изградена транспортна услуга на дадена релация знае как да постигне ниска транспортна цена към клиента. Чрез групирането на няколко пратки от различни товародатели, се постига капацитиране на транспортното средство и по-ниска цена към отделния клиент. Дъмпирането и насилственото занижаване на цените за транспорт спрямо превозвачите не е успешна политика. Рано или късно ситуацията се променя и само изградените партньорски взаимоотношения с подизпълнителите могат да осигурят стабилност в един нестабилен транспортен бранш.

Автор: Петър Рашев

Leave a Reply