Система за следене и управление на градски транспорт

Управление на градски транспорт. Какво представлява системата?

Специализираната система, разработена от iTrack, позволява на потребителите да следят и управляват ежедневното движение, времената на посещение и престой на спирки на масовия и градски маршрутен, автобусен, тролейбусен и трамваен транспорт чрез задаването на линии от спирки и съответния им почасов график. Решението на iTrack за управление на градския транспорт има за цел да отстрани напълно закъсненията, пропуснатите курсове или спирки и съответно да подобри качеството на услугите многократно.

Как работи системата за управление на градски транспорт?

Първата стъпка е да зададете оперативните детайли чрез изключително лесен за употреба онлайн панел, като например поредицата от спирки за създаваната линия и часовете на пристигане на всяка от тях.

Градски транспорт създаване на график

Системата автоматично съпоставя зададения от вас график спрямо движението на превозните средства и изобразява подробно дали превозните средства са спазили графика, дали са посетили всички спирки в зададения от вас толеранс на подранение/закъснение и дали са изпълнили всички курсове за деня. Отчетите в онлайн системата за GPS проследяване на градски транспорт Ви позволяват лесно да установите проблемите в спазването на графиците, да направите необходимите корекции проактивно и да повишите качеството на обслужване и доверието на пътуващите.

Справка по график на градски транспорт

Други предимства на iTrack

Стандартните за системата на iTrack предимства влизат в употреба и при градския транспорт. Например, функцията за следене на интервалите за обслужване на превозното средство Ви дава предимството да поддържате превозните средства изправни и в добро техническо състояние като автоматично Ви известява точно кога всеки консуматив трябва да бъде заменен, колко километра остават до следващата смяна и каква е сервизната история на всяко от превозните средства. Така iTrack интелигентно съпоставя средствата изразходени за ремонти и поддръжка на всяко от превозните средства за последните 30 дни, 6 месеца и година базирайки се на сервизната история на превозното средства което Ви позволява да установите наличието на нерентабилни превозни средства в автопарка. Също така, полезни са и възможностите за ограничение на скорост, територия на движение и идентификация на водачите.