Какво е GPS проследяванеКакво е GPS проследяване

Системата за GPS проследяване на iTrack помага на Вашия бизнес, като Ви осигурява непрекъсната отчетност за случващото се с вашите превозни средства и водачите им. С iTrack получавате възможност за лесен и бърз контрол на транспорта в реално време, което създава значително по-добра организация на транспорта и неминуемо води до намаляване на разходите. Можете лесно да откривате всякаква външна намеса в автомобили и камиони, както и извънредни ситуации или проблеми на пътя. Това са само част от възможностите, които Ви предлага платоформата на iTrack.

Оптимизирате Вашия бизнесПо-интелигентен бизнес

Въвеждайки iTrack като система за GPS проследяване, Вие спестявате време и средства като проследявате в реално време действията на Вашите служители, превозните средства и маршрутите, по които те оперират, както и точно изразходеното количество гориво за всяка една операция. По този начин Вие ще увеличите ефективността на транспорта, ще премахнете злоупотребите с гориво и работно време и ще използвате в пълна степен потенциала на фирмените си ресурси. Системата за GPS проследяване е Вашия ориентир за това, което се случва с Вашите работни ресурси. В допълнение на това, с iTrack Вие получавате широк набор от доклади и статистики, с които ще имате възможност да следите за правилното функциониране на процесите във Вашата фирма.
Калкулатор за спестявания
iTrack контрол на гориво

Контрол на гориво

Контрола на гориво е един от основните приоритети на клиентите ни в България. За това при създаването на iTrack GPS проследяване, основения заложен приоритет беше идеята да премахмем възможността за злоупотреби със гориво и работно време, тъй като установихме, че това повишава драстично печалбитеи пройзводителността на нашите клиенти, работещи в сектори като: спедиторска дейност, транспорт и логистика, земеделие, строителство, дистрибуция и всякакви други дейности. С iTrack, Вие получавате постоянна информация за наличното и точно изразходеното количество гориво, както и за еветуално извършени злоупотреби с точен час и количество, на засечените липси. Тези предимства на iTrack GPS проследяване неминуемо водят до редуцирането на разходите на вашия бизнес.

Научете повече за контрола на гориво

Ключови ползи от iTrack GPS проследяване

  • Премахване на кражбите на гориво чрез ефективното им залавяне
  • Откриване на превозни средства, които се използват извън работно време. Засичане на злоупотреби с фирмени ресурси.
  • Намаляване на изминатите километри
  • Комплексна справка за времето на движение, изминатия пробег, точния маршрут и точно изразходеното гориво
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Подобряване координацията на транспорта и логистиката
  • Драстично намаляване на разходите за комуникация
  • Спазване на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
  • Лесно следене на водачите, отработеното време и поименни злоупотреби
Част от избралите iTrack
Лого на Овергаз
Лого на Хайнекен
Лого на Takeaway
Лого на Medochemie
Лого на Еконт
Лого на Севан (Sevan)
Лого на Костал (Kostal)
Лого на УниПек
Лого на Методия
Лого на Министерство на правосъдието
Лого на Грейнстор
Лого на Фьорх (Foerch)
Преглед на текущите данни за автомобилите

Табло – Общо състояние

Справка за движението и други данни на автомобила

Обща справка

Справка CAN разход на гориво

EcoDrive – CAN bus справка

Пътни листи с шапка

Пътни листи