iTrack Пътен лист данък уикенд GPS

Данък „Уикенд“ и GPS проследяване

Процесът по съставяне на пътен лист на ръка води до загуба на време на служителите Ви, невъзможност за разделение на личен и служебен пробег за „данък уикенд“, а възможността за допускане на грешки при попъването на бланки е голяма. Всички тези трудности могат да бъдат избегнати при използването на услуга предлагаща изготвянето на електронен пътен лист.

Лесно създаване, принтиране или експорт

iTrack GPS проследяване е уеб базирана платформа, която разполага с автоматично генериране на пътен лист за избран от потребителя период. Структурата и данните отразявани в пътния лист могат да бъдат определяни от потребителя при изготвянето му. Документът лесно може да бъде разпечатан на хартиен носител директно през програмата или пренесен в Excel за допълнителна обработка. Пътният лист, генериран от iTrack, може да бъде надграждан или допълван с информация спрямо нуждите на Вашият бизнес.

Новите правила – „Данък уикенд“

Във връзка с въведените в сила нови правила за облагане с ДДС на служебни активи използвани и за лични цели, познати още като данък „Уикенд“, iTrack предлага решение за автоматично отчитане и сепариране на използването на служебни автомобили за лични нужди. Разделянето на личната от служебната употреба на автомобилите може да бъде извършена по определени от потребителя критерии. Например по работно време или посредством безконтактно чекиране от водача с два различни чипа, съответно един за лично и друг за служебно използване на автомобил в началото на всяко пътуване.

Поискайте оферта от тук