Следене на автомобили с GPS – леки и лекотоварни

Следене на автомобили и бусове

Контрол на автопарка
Системата за следене на автомобили е Вашия ориентир за това, което се случва с Вашите работни ресурси. Вие получавате широк набор от справки и статистики, с които имате възможност да следите за оптималното функциониране на процесите във фирмата Ви по отношение на транспорта. Използвайки система за GPS следене на автомобили, Вие спестявате време и средства като проследявате в реално време действията на Вашите служители, превозните средства и маршрутите, по които те оперират, както и колко точно гориво е използвано за всяка една операция. С iTrack Вие ще увеличите ефективността на дейността Ви, ще заловите и предотвратите повторните злоупотреби с гориво и работно време и ще използвате оптимално потенциала на фирмените си ресурси.

Спестявате гориво
Само чрез оптимизиране на маршрутите можете да спестите минимум 5км дневно от всеки автомобил, което при разход от 10л/100км са почти 30лв месечно. Спестени всеки месец, от всеки автомобил!
Калкулатор за спестявания

CAN bus данни
iTrack GPS следене поддържа следенето на данни от бордовия компютър дори на леки и лекотоварни автомобили, което означава, че винаги имате достъп до точно изгореното количество гориво, нивото на гориво, времето на шофиране извън икономичните обороти и много други важни за икономията и амортизацията на автомобила параметри.

Основни предимства на iTrack при следене на автомобили:

  • Откривате и предотвратявате повторни кражби на гориво
  • Виждате всяко използване на превозните средства извън работно време. Засичате злоупотребите с фирмени ресурси.
  • Намелявате изминатите километри и разходите
  • Значително подобрявате организацията на транспорта и логистиката
  • Разполагате със справки за времето на движение, пробега, точния маршрут, точно изразходеното гориво и др.
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Намалявате значително необходимостта и разходите за комуникация с водачите
  • Гарантирате спазването на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
  • Следите резултатите на водачите, отработеното време и виждате поименни злоупотреби