Следене на автомобили с GPS – леки и лекотоварни

Следене на автомобили и бусове

Контрол на автопарка
Системата за следене на автомобили е Вашия ориентир за това, което се случва с Вашите работни ресурси. Вие получавате широк набор от справки и статистики, с които имате възможност да следите за оптималното функциониране на процесите във фирмата Ви по отношение на транспорта. Използвайки система за GPS следене на автомобили, Вие спестявате време и средства като проследявате в реално време действията на Вашите служители, превозните средства и маршрутите, по които те оперират, както и колко точно гориво е използвано за всяка една операция. С iTrack Вие ще увеличите ефективността на дейността Ви, ще заловите и предотвратите повторните злоупотреби с гориво и работно време и ще използвате оптимално потенциала на фирмените си ресурси.

Спестявате гориво
Само чрез оптимизиране на маршрутите можете да спестите минимум 5км дневно от всеки автомобил, което при разход от 10л/100км са почти 30лв месечно. Спестени всеки месец, от всеки автомобил!

Прочетете повече за контрола на гориво
CAN bus данни
iTrack GPS следене поддържа следенето на данни от бордовия компютър дори на леки и лекотоварни автомобили, което означава, че винаги имате достъп до точно изгореното количество гориво, нивото на гориво, времето на шофиране извън икономичните обороти и много други важни за икономията и амортизацията на автомобила параметри.

Основни предимства на iTrack при следене на автомобили:

  • Откривате и предотвратявате повторни кражби на гориво
  • Виждате всяко използване на превозните средства извън работно време. Засичате злоупотребите с фирмени ресурси.
  • Намелявате изминатите километри и разходите
  • Значително подобрявате организацията на транспорта и логистиката
  • Разполагате със справки за времето на движение, пробега, точния маршрут, точно изразходеното гориво и др.
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Намалявате значително необходимостта и разходите за комуникация с водачите
  • Гарантирате спазването на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
  • Следите резултатите на водачите, отработеното време и виждате поименни злоупотреби